Bilder

Här finns bilder på lokalen, rastgården och några av hundarna. 
Följ oss på Facebook och Instagram för mer dagliga bilder, ni hittar oss under namnet HundBlick.

Lokal & rastgård

Lek & bus